Selecteer een pagina
Web - Ban - Logo en Cindy laptop mint in puzzelstuk

Privacyverklaring

Typisch C hecht veel waarde aan jouw privacy. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met cindy@typischc.nl

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Typisch C, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Typisch C is een eenmanszaak, gevestigd te (1127PE) Den Ilp (NH) aan de Den Ilp  56.

Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81161255. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via cindy@typischc.nl  en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik beantwoord graag je vragen als je ergens tegenaan loopt of meer informatie wilt hebben. Je kunt mij bellen, e-mailen of het contact  formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • –  Naam
 • –  E-mailadres
 • –  Telefoonnummer
 • –  Jouw bericht

Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

2. Voor de facturatie en financiële administratie.

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

 • –  N.A.W. gegevens
 • –  E-mailadres
 • –  Telefoonnummer
 • –  Bedrijfsnaam (optioneel)
 • –  Kamer van koophandelnummer (optioneel)
 • –  BTW lnummer (optioneel)
 • –  Bankrekeningnummer (optioneel)

Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

3. Voor een overeenkomst uit te voeren (administratieve taken, social media content, website beheer)

Als je bij mij diensten/pakketten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • –  N.A.W. gegevens
 • –  E-mailadres
 • –  Telefoonnummer
 • –  Bedrijfsnaam (optioneel)
 • –  Kamer van koophandelnummer (optioneel)
 • –  BTW nummer (optioneel)
 • –  Bankrekeningnummer (optioneel)
 • –  Fotos’s/Afbeeldingen
 • –  Teksten

Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

4. Voor het te kunnen incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. En daar gaan we natuurlijk van uit maar mocht je dit niet doen dan start ik een incassotraject. In verband met  incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • –  N.A.W. gegevens
 • –  E-mailadres
 • –  Telefoonnummer
 • –  Bedrijfsnaam (optioneel)
 • –  Kamer van koophandelnummer (optioneel)
 • –  BTW lnummer (optioneel)
 • –  Bankrekeningnummer (optioneel)

Grondslag: wettelijke verplichting.

Bewaartermijn: tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

5. Het op de hoogte houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • –  Naam
 • –  Emailadres

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

6. Voor het versturen van mijn nieuwsbrieven.

Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen sla ik de volgende gegevens van je op:

 • –  Naam
 • –  E-mailadres

Grondslag: toestemming.

Bewaartermijn: tot uitschrijven ontvangst nieuwsbrieven.

7. Voor het plaatsen van recensies.

Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en/of social media plaatsen uit commercieel belang. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken sla ik de volgende gegevens van je op:

 • –  Naam
 • –  Bedrijfsnaam
 • –  E-mailadres
 • –  Logo of foto

Grondslag: toestemming.

Bewaartermijn: tot verzoek van verwijdering.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Typisch C, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Cookies beleid

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics of een Facebook pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Ik heb jouw ip-adres echter gemaskeerd, om jouw privacy optimaal te beschermen.

De beveiliging van jouw gegevens

Typisch C heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Typisch C.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar cindy@typischc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op je verzoek. Typisch C wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar cindy@typischc.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Typisch C verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Typisch C accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar cindy@typischc.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met uw gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.